Devlet Desteği Nasıl Alınıyor?

devlet desteği nasıl alınır, devlet desteği nasıl sağlanır, devletten destek alma

Sosyal devlet anlayışı ile vatandaşın kamu yararına olacak bir işe atılmasında devlet, kişilere para veya para olarak değerlendirilebilecek maddi yardım yapmaktadır. Tubitak. Kosgeb. Kobi, Ekonomi Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı gibi kurumlar ise bu desteği sağlayan kurumlardan bir kaçıdır. Bu desteği almanın bir takım şartları vardır ve bunları bilerek başvuru yapmak zaman kaybını önler. Devlet desteği farklı şekillerde olabilmektedir. Sözgelimi Ekonomi Bakanlığından alınacak destek para yardımı yerine farklı şekilde gerçekleşmektedir. Örneğin iş gereği ülke dışından getirtilecek bir makinede ödenmesi gereken vergiler bu bakanlıktan destek alınması durumunda ödenmemesi temin edilir. Bu desteğin alınması ancak yatırım teşvik belgesi denen belgenin alınmış olması ile mümkündür. Eğer bölgesel bir çalışma yapılacaksa bu kez devlet desteği kişilere faiz desteği ve kurumlar vergisi indirimi gibi katkılar sağlamaktadır. Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan alınabilecek 100 destek ise ancak bir konuda uzman olmayı gerektirir.devlet desteği nasıl alınır, devlet desteği nasıl sağlanır, devletten destek alma

Kosgeb ve Kobi vatandaşın cirosu sıfıra yakın bile olsa destek olabilmektedir. Kosgeb desteği almak için mutlaka Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıtlı olmak ve Tesk’ten alınmış kapasite raporunun olması gerekmektedir. Kosgebe yapılan başvuru sonrası orada bulunan uzmanların desteği ile gereken adımlar gerçekleştirildikten sonra kendilerine belirtilen bankalara başvuru yapmak gerekir. Desteğin verilip verilmeyeceği Kosgeb ve ilgili bankanın kriterleri ile olabilmektedir. Tubitak ve Teydeb desteğinin alınması için ise sunulacak projenin muhakkak bir sorunu tespit edip buna yönelik çözüm getiriyor olması şarttır çünkü bu destek, araştırma geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun uyarınca yapılmaktadır. Yine sunulacak projenin, teknolojide gelişim sağlamak, uluslararası platformda yeni olması şartları aranmaktadır. Aranan kriterler için uygun olan projeler için bu noktadan sonra danışman desteği almak da mümkünkür. Bu şekilde bir profesyonelden yardım alındığı takdirde destek alma aşamasında yapılacak hataların önüne de geçilmiş olur. Devletin sağlamış olduğu bu tip destekleri türü ne olursa olsun ülke kalkınmasına ciddi bir katkı sağlamaktadır ancak bu desteği alabilmek ancak önce iyi bir pazar araştırmasını yapmak ve yeterli bilgiye sahip olup gerekli takip etmekle gerçekleşir.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*