Çocuklarda Gelişim Değerlendirmesi Yapımı

çocuklarda gelişim değerlendirmesi, çocukların geliştiğini anlama

Çocukların sağlıklı veya gelişimsel sorunları olup olmadığını gelişimsel olarak izlemek ve değerlendirmek önemlidir. Ebeveynler tarafından kaçan ayrıntılar bazen gelişimsel açıdan önemli olabilir. Çocuk gelişimsel olarak yaşıtlarının arkasında veya önünde ise, ebeveynlerin yanı sıra çocuk da onlara doğru yönlendirilmeli ve rehberlik edilmelidir.çocuklarda gelişim değerlendirmesi, çocukların geliştiğini anlama

Bu amaçla uygulanan geliştirme testleri vardır. Bir çocuğa gelişimsel test uygulamak için gelişimsel risk altında olma zorunluluğu yoktur. Genel gelişim durumunu izlemek ve kazanılan bilgi ve becerilerin seviyesini belirlemek için bir geliştirme testi de yapılabilir.

Ancak, geliştirme testi ve zeka testi karıştırılmamalıdır. Gelişimsel test doğumdan ve onu takip eden süreçlerden sonra uygulanabilir, ancak zeka testini yapmak için çocuğun 6 yaşında olması gerekir.

Gelişim testinde çocuklar 5 ana gelişim alanında değerlendirilir.

  1. Zihinsel gelişim
  2. Sosyal-duygusal gelişim
  3. Motor gelişim
  4. Dil gelişimi
  5. Kişisel bakım gelişimi

Öz bakımın geliştirilmesi ile ilgili maddelerin çocuğun annesi veya babasına sorulmasıyla doldurulması istenir, ancak diğer gelişim alanlarında birebir başvuru yapılır.

Bu uygulama sırasında, ilk olarak çocuğun takvim yaşı gün / ay / yıl olarak hesaplanır ve bu aralıkta kendisinden beklenen becerileri yerine getirip getiremeyeceği test edilir.

Uygulama sırasında testi yapan kişi çocuğu taramaz ve yönlendirmez. Sadece sorular sorar veya talimat verir ve çocuğun bu talimatlara uygun hareket edip etmediğini gözlemler.

Tercihen ebeveynlerden biri test sırasında alınmaz. Çünkü ebeveynler çocuklardan önce sorulan soruları cevaplama ya da cevaplarını bulmalarına yardımcı olma eğilimindedir.

Bununla birlikte, eğer çocuk endişeli ise ve bu kaygı düzeyi test performansını etkileyecekse, ebeveynlerden biri alınabilir. Ebeveynlerin çocuğun sessiz kalması için ayın tepkilerine müdahale etmemesi ve ne zaman alkışlamaması tavsiye edilir. / doğru cevap veriyor. Ebeveynler, çocukla göz teması kuramayacakları bir sırada otururlar.

Gelişimsel testte amaç, çocuğun yaş aralığında kendisinden beklenen becerilere sahip olup olmadığını belirlemektir, bu nedenle test daha ileri götürülmez. Örneğin, 4 yaşında bir çocuğa gelişimsel bir test verilirse ve çocuğa tüm 4 yıllık becerilerinde başarılı olursa, 5-6 yaş düzeyinde sorular sorulur ve ne kadar ileri düzeyde olduğuna dair başka bir karar verilemez.

Ebeveyn, çocuklarının yaşıtlarından daha fazla geliştiğini düşünüyorsa, 6 yaşını beklemeli ve bir zeka testi yaptırmalıdır.

Gelişim testi sonucunda, çocuğun bir veya daha fazla gelişim bölgesinde geride olduğu tespit edilirse, akranları detaylı bir gelişim taraması için farklı alanlara yönlendirilebilir.

Örneğin, tüm gelişim alanlarında yaşıtları düzeyinde olan ancak dil gelişim alanında geride kalan bir çocuk işitme taraması yapmak için odyolojiye yönlendirilebilir.

Ya da fiziksel gelişim alanında kendisinden beklenen becerileri gösteremeyen bir çocuk, ayrıntılı tarama için ortopediye yönlendirilebilir.

Geliştirme testi 6 ayda bir tekrarlanabilir. Test sonucuna göre, çocuk gelişim takibine alınırsa, test her ay tekrarlanmaz, ancak her ay kontrol sırasında hangi becerileri kazandığını, gelişim oranını takip eder. Gerekirse, aile için bir ev destek programı hazırlanır.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*