BASİT KESİCİ VE ŞEKİLLENDİRİCİ ALETLER

karga burun, kesici aletleri metal çekiç

Kargaburun

Kargaburun da penseye benzer bir yapıya sahiptir. Penseden farkı ise metal uç kısmı daha uzun ve küt değil sivridir. Bu hali bir kuşun gagasını andırdığı için bu ismi almıştır. Kargaburun pensenin erişemeyeceği yerlere rahatlıkla erişebilir. Özellikle elektronik devre elemanlarının kolaylıkla tutulabilmesi için tasarlanmıştır. Ayrıca lehimlemede kargaburun ile elektronik malzeme tutulup havya ile malzemeye uygulanan sıcaklık ele zarar vermemiş olur. Ayrıca keskin kısımlarla kablo soyma işlemi de kolayca yapılabilir. Bu keskin yerler kargaburunların metal uçlarının orta kısmında bulunur.karga burun, kesici aletleri metal çekiç

Kablo Soyma Pensi

Değişik çaplarda olan kabloların dış kısmında bulunan ve elektriği yalıtan izole malzemeyi kablodan ayırmak ve bölmek için kullanılan el aletleri kablo soyucu pensleridir. Bu uygulama için kullanılan kablo soyucular ürünlerin, iki grupta incelenmesi gerekir. Bunlardan ilki otomatik kablo soyucular diğeri ise el ile ayarlamalı kablo soyuculardır. Otomatik kablo soyucularda kablo çapları soyucunun üzerinde yazar ve sadece kullanıcının uygun çapı seçmesi gerekirken, el ile ayarlamalı kablo soyucularda kablonun çapı göz kararı ve el yordamı ile belirlenir.

Düz Uçlu Keski

Metal, taş ve tahta gibi maddelere şekil vermek için kullanılan el aletleri düz uçlu keskilerdir. Tahta için kullanılan tiplerinde ağaçtan ya da plastikten bir tutma kısmı bulunurken metal ve taş için kullanılanlarda böyle bir kısım bulunmaz. Keskinin keskin ucundan şekil verilmesi istenen malzemeye kuvvet uygulamak için çoğunlukla metal ya da plastik çekiçler yardımıyla kuvvet keskiye uygulanır. Düz uçlu keskiler, iyi cins karbonlu çelik malzemeden yapılmıştır.

Lastik Çekiç

Yüzeye vurularak kuvvet uygulanması ile fiziksel zarar verilmemesi gerekiyor ise lastik çekiçler kullanılır. Örneğin çizilmemesi gereken otomobil parçalarının ya da ahşap mobilyaların montajında kullanılır. Lastik çekiçlerin kafa kısmı boştur ve boş olan bu kısımlar kum ya da çelik tozu ile doldurulmuştur. Kum ya da çelik tozu ile doldurulmuş lastik çekicin, vurulan yüzeyden geri sekmemesi sağlanır.
Lastik çekiçler, tamamı tek bir parça hâlinde lastikten yapılmıştır.

Plastik Çekiç

Plastik çekiçlerin sap kısımları ise ağaçtan ya da fiberglastan, kafa kısımları sert plastikten yapılmıştır.. Genellikle çeşitli cihaz ve makinelere tespit pimlerini yerleştirmek ve metal plakalara onlara zarar vermeden şekil vermek için kullanılır.

Metal Çekiç

Metal çekiçler, ağaçtan, metalden ya da fiberglastan bir sapa ve metal bir kafaya sahip ve vurma işlemleri için kullanılan el aletleridir. Birçok türü vardır. Bunlardan bazıları:

Ø Taş çekici            Ø Yontma çekici

Ø Keserli çekiç       Ø Markalama çekici

Ø Raspa (sıyırma) çekici

Kullanım alanına göre bu türlerden başka daha birçok çekiç çeşidi vardır ve farklı isimlendirilirler.

Çekiç kullanırken dikkat edilmesi gereken birtakım durumlar vardır. Bu durumları şöyle sıralayabiliriz:

  • Yapılacak işe göre uygun boyutta ve tipte çekiç seçilmelidir.
  • Çekici vuracak kişi dışında başka kişiler vurulacak nesneyi tutmamalıdır.
  • Kaymalara neden olmaması için çekiçler yağ ile temastan korunmalıdır.
  • Çekiç sapının kırık ya da çatlak olmamasına dikkat edilmeli ve çekiç başının sapa sıkıca tutturulduğundan emin olunmalıdır.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*